MASTERPLAN "TEN HOVE" KERMT (2017)

Uitwerken van een Masterplan voor de site "Ten Hove" te Kermt. 

De site "Ten Hove" is een recreatieve zone gelegen in de gemeente Kermt, deelgemeente van Hasselt. De site huisvest een aantal sport-, spel- en hobby-activiteiten, zoals: tennisclub, voetbalclub, een sportzaal, duivenclub, jeugdlokalen, enz.... die eerder willekeurig over het terrein zijn verspreid. Met het opstellen van een Masterplan poogde de Dorpsraad van Kermt een lange-termijn visie uit te werken voor de toekomstige ontwikkeling van de site.  

Binnen deze visie werden een aantal kernpunten opgelijst:

  • maximaal behoud van de bestaande open ruimte
  • clusteren van de verspreide bebouwing in een zone "jeugd" en een zone "sport-spel"
  • verhogen van de veiligheid
  • weren van gemotoriseerd en voorrang verlenen aan traag verkeer

De uitwerking van het Masterplan gebeurde binnen de werkgroep "masterplan Ten Hove" en in nauw contact met de dorpsraad van Kermt. Als lid van de werkgroep stonden we ze bij met deskundig advies en waren we onder meer verantwoordelijk voor het uitschrijven van de stedenbouwkundige voorschriften omtrent "verhardingen",  "bouwvrije zones", "bebouwing" en "inplanting", en stelden we specifiek een visie op voor de verdere ontwikkeling van de clusterzone "jeugd" gelegen aan en rondom het bestaande duivenlokaal.

Het Masterplan werd einde augustus 2017 door het stadsbestuur van Hasselt goed gekeurd!